Четиристишия

Имането им в повече е май –
да го дарят не смеят.
А когато дойде утре краят,
от алчност ще са полудели.
✴✴✴
Върхът на планината изкачиш ли,
достигнал си онази висота,
която отвисоко само виждаш.
Под теб е пропастта!
✴✴✴
Животът е дарен на всеки,
отнемеш ли го, ти си зъл.
Животът да погуби – всеки може,
но да го върне – не би могъл.
✴✴✴
На депутати ми приличат
онези, що крадат и лъжат,
че като тях и те във адски огън
някой ден ще се изпържат.
✴✴✴
Да отнемеш на бедния хляба
те прави коравосърдечен.
Ако му дадеш от своя хляб обаче
бедняка ще е благодарен вечно!
✴✴✴
Не отнемай на човека
правото да е щастлив.
Той така живее само
и така се чувства жив.
✴✴✴
Пред ножа всеки слаб изглежда,
но щом гневът се появи
дори и слабият е силен
и смелост може той да прояви.

Приятелството

Приятелството казват,
всичко прощава.
Но това, което аз
не мога да простя,
е измама, клевета, лъжа.
Да живеем в мир
с приятелите верни!
Поне към тях да бъдем почтени!

Този когото обичаш

Този когото обичаш, пусни на свобода –
ако и той те обича ще се върне у дома.
Този когото обичаш, никога не мрази –
любовта може да отричаш, но омразата боли.

Този когото обичаш, в сърцето си пази –
дори и прошка да поискаш, ще знаеш, че ще прости.
Този когото обичаш, пусни на свобода!
И знай, че ако той те обича ще се върне за теб…
…Дори да е на края на света!

Жива вода

Тук – край старата върба имаше една чешма!
Допреш ли устни – в миг се подмладяваш,
от болен пак здрав ставаш!
Това бе живата вода, която криеше живеца
на човешката душа.
От човек тя правеше човече, ала я няма вече!
Отнеха старата върба, а с нея – вечната чешма.
Но хората запомниха живеца!
Запомниха те живата вода, и спомняха си я с тъга!
Легендата остана жива в човешката душа!
И само новата постройка напомня за една чешма,
за старата върба, за живата вода!

Въпроси има, отговори няма!

Да тръгна, или да остана?
Въпроси има, отговори няма.
Ако имаш отговор – пиши!
Ако ли не – със мене днес тръгни!
Ще минем през морето, планините,
а не по пътя – да не пречим на колите.
За всеки има място в тоз живот,
но не за всички се намира брод.
Да тръгна, или да остана?
Май нужна ми е някаква промяна.
Ако я откриеш, може и да поостана…
Въпроси има, отговори…няма!